Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Chủ nhật, 24/2/2019, 0:0
Lượt đọc: 2347

Tài liệu chuyên đề "Công tác quản lý trường Tiểu học"

Chúng ta đang thực hiện chủ đề “đổi mới công tác quản lý”. Đây là việc làm thiết thực, cần thiết mang tầm chiến lược tác động trực tiếp tới chất lượng giáo dục toàn diện của ngành giáo dục nói chung và của từng nhà trường nói riêng. Chính vì thế, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường thì việc đầu tiên đòi hỏi người quản lý trường học phải có phương thức quản lý sao cho phù hợp với tình hình thực tế khách quan, tức là người quản lý phải phân tích thật triệt để những hình thức, biện pháp quản lý của mình đang vận dụng xem những hình thức, biện pháp...nào còn phù hợp, còn có tác dụng thực sự. Từ những phân tích, tìm ra những hình thức biện pháp nào còn hiệu quả, những biện pháp nào hiệu quả hạn chế và những biện pháp nào không còn tác dụng thậm chí còn phản tác dụng để cải tiến hoặc thay thế toàn bộ nhằm nâng cao hiệu quả của nó đối với công tác quản lý trong nhà trường nói chung và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói riêng. Nếu ta làm được như trên tức là ta đang đổi mới công tác quản lý. Ta cũng cần xác định rõ đổi mới công tác quản lý cũng không có nghĩa là ta vứt bỏ tất cả những gì đã và đang làm từ trước tới nay để thay bằng một cái gì đó hoàn toàn mới, mà ta chỉ cần thay những gì không còn phù hợp hoặc ít tác dụng, ít hiệu quả bằng những gì có tác dụng hiệu quả hơn. Chúng ta cũng cần quan niệm những biện pháp mới đưa vào, có những giải pháp chưa hẳn là “mới”, có thể trước đây ta chưa biết cách thực hiện, hoặc chưa có điều kiện thực hiện, nay ta mới có điều kiện áp dụng thì cũng chính là ta đang thực hiện đổi mới công tác quản lý.

Đổi mới công tác quản lý thực sự là việc lựa chọn các giải pháp, biện pháp quản lý sao cho phù hợp với tình hình hiện tại, đồng thời cũng chính là ta biết cách tận dụng những lợi thế ta có, từ đó khắc phục giảm thiểu những bất lợi trong công tác quản lý theo đúng xu hướng thời đại, biết tận dụng và khai thác tối đa những phương tiện hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả. Người quản lý của một nhà trường có biện pháp quản lý phù hợp với trường mình thì công tác quản lý ở đó sẽ tốt, phong trào sẽ từng bước đi lên và chất lượng giáo dục ở đơn vị đó sẽ tốt và bền vững hoặc ngược lại.

88