Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ bảy, 1/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 499

Kế hoạch và tài liệu triển khai chuyên đề "Một số phương pháp dạy học âm nhạc hiện đại".

Đổi mới giáo dục phổ thông có tầm quan trọng trong việc tạo động lực và nguồn cung cấp nhân lực mới cho đổi mới kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay của thế giới. Xây dựng một nền giáo dục phổ thông dựa trên nền tảng “phát triển năng lực người học” là tiền đề cho việc đổi mới chương trình các môn học trong đó có giáo dục Âm nhạc. Trong giảng dạy âm nhạc hiện nay có một số nội dung phương pháp dạy học mới như: Bộ gõ cơ thể (Body Percussion), đọc nhạc qua Kí hiệu bàn tay (Hand Signs), vận động và cảm thụ âm nhạc (Dalcroze Eurhythmics), đọc nhạc kết hợp với hệ thống Do di động (Movable Do)…, là những điểm nổi bật đang được các nhà chuyên môn quan tâm.
Tài liệu của chuyên đề tập huấn này cung cấp một số cơ sở lí luận và định hướng thực hành hoạt động dạy học âm nhạc, góp phần giúp giáo viên (GV) nắm bắt được các phương pháp dạy học âm nhạc mới trong hoạt động dạy học của mình.
 

88