Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ tư, 12/12/2018, 0:0
Lượt đọc: 245

V/v đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo tại nhà trường

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo, ..... về thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; quy tắc ứng xử của nhà giáo; quy chế làm việc của đơn vị.

88