Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ tư, 15/5/2019, 0:0
Lượt đọc: 249

Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BGDDT và Thông tư số 08/2019/TT-BGDDT

1.Thông tư số 07/2019/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngày 02 tháng 5 năm 2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập.
Thông tư số 07/2019/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục - Đào tạo có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.
2. Thông tư số 08/2019/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành ngày 02 tháng 5 năm 2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
Thông tư số 08/2019/TT-BGDDT của Bộ Giáo dục - Đào tạo có hiệu lực từ ngày 17 tháng 6 năm 2019.

88