Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ hai, 4/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 227

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH TUẦN 28

Tiếng anh lớp 1- (bán trú) 

Theme 4– Review (tuần 28)

Tiếng Anh lớp 2(Bán trú)

Theme 7 –  Lesson 1 (Week 28)

Tiếng Anh lớp 3 (Bán trú):

Theme 8 – Lesson 2 (Week 28)

Tiếng Anh lớp 4 (bán trú)

Theme 8-lesson 3 (Week 28)

Tiếng anh lớp 5 (bán trú).

Theme 8: Lesson 3 (Week 28)

Tiếng anh lớp 1- (một buổi)

Theme 3 – Lesson 1 (Week 28)

Tiếng Anh lớp 2 (một buổi)

Theme 6 -  Lesson 2 ( tuần 28 )

Tiếng Anh lớp 3(một buổi)

Theme 7 –Lesson 1 (Week 28)

Tiếng Anh lớp 4 (một buổi)

THEME 8– LESSON 2 (Week 28)

Tiếng Anh lớp 5 (một buổi)

Theme 8-lesson 3 (Week 28)


Tin cùng chuyên mục

88