Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 180

BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH TUẦN 27

Tiếng Anh lớp 1- (bán trú) 

Theme 4 – Lesson 3 (tuần 27)

Tiếng anh lớp 1- (một buổi)

Review Theme 2 (Week 27)

Tiếng Anh lớp 2 (Bán trú)

Theme 6 – Vietnamese CultureLesson (Week 27)

Tiếng Anh lớp 2 (một buổi)

Theme 6 / Lesson 1 ( tuần 27 )

Tiếng Anh lớp 3 (Bán trú)

Theme 7 – Review (Week 27)

Tiếng Anh lớp 3 (một buổi)

Theme 6 – Vietnamese Culture Lesson (Week 27)

Tiếng Anh lớp 4 (bán trú)

Theme 8 - Lesson 2 (Week 27)

Tiếng Anh lớp 4 (một buổi)

THEME 8– LESSON 1 (Week 27)

Tiếng anh lớp 5 (bán trú).

Theme 8 - Lesson 2 (Week 27)

Tiếng Anh lớp 5 (một buổi)

Theme 8 - Lesson 2 (Week 27)

Tin cùng chuyên mục

88