Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ hai, 20/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 250

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH TUẦN 26

TIẾNG ANH lớp 1- (bán trú) 

Theme 4 – Lesson 2

TIẾNG ANH lớp 2(Bán trú)

Theme 6 – Review 5&6

TIẾNG ANH lớp 3 (Bán trú):

 Theme 7 – Lesson 6

TIẾNG ANH lớp 4 (bán trú)

Theme 8-lesson 1

 TIẾNG ANH lớp 5 (bán trú).

 Theme 8: Lesson 1

TIẾNG ANH lớp 1- (một buổi)

Theme 2 - Lesson 4

TIẾNG ANH lớp 2 (một buổi)

 Theme 5 / Lesson 4

TIẾNG ANH lớp 3(một buổi)

Theme 6 – Review 5&6

TIẾNG ANH lớp 4 (một buổi)

Theme 7-lesson 5 

TIẾNG ANH lớp 5 (một buổi)

Theme 8-lesson 1 

Tin cùng chuyên mục

88