Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ tư, 15/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 204

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH TUẦN 25

Tiếng anh lớp 1- (bán trú) 

Bài: Theme 4_Lesson 1

Tiếng Anh lớp 2(Bán trú)

Bài: Theme 6 – lesson 3

Tiếng Anh lớp 3 (Bán trú)

 Bài: Theme 7 – Lesson 5

Tiếng Anh lớp 4 (bán trú)

 Bài: Theme 7-lesson 6 

Tiếng anh lớp 5 (bán trú).

Bài: Theme 7: Lesson 6–HOME 

Tiếng anh lớp 1- (một buổi)

Bài: Theme 2_Lesson 3 (Cont)

Tiếng Anh lớp 2 (một buổi)

Bài: Theme 5 / Lesson 3 – Part 2 “Ss” & “Tt”

Tiếng Anh lớp 3(một buổi)

Bài: Theme 6 – lesson 3

Tiếng Anh lớp 4 (một buổi)

Bài: THEME 7 – LESSON 3 

Tiếng Anh lớp 5 (một buổi)

 Bài: Theme 7-lesson 6 

Tin cùng chuyên mục

88