Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ hai, 6/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 223

BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH - TUẦN 23

1. TIẾNG ANH LỚP MỘT (HỌC 1 BUỔI)

Theme 2_Lesson 3. Week 23

2. TIẾNG ANH LỚP HAI (HỌC 1 BUỔI)

Theme 5 / Lesson 2

3. TIẾNG ANH LỚP BA (HỌC 1 BUỔI)

Theme 6 – lesson 1

4. TIẾNG ANH LỚP BỐN (HỌC 1 BUỔI)

THEME 7 – LESSON 2

5. TIẾNG ANH LỚP NĂM (HỌC 1 BUỔI)

Theme 7-lesson 4 

6. TIẾNG ANH LỚP MỘT (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 3 – Lesson 3

7. TIẾNG ANH LỚP HAI (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 6 – lesson 1 

8. TIẾNG ANH LỚP BA (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 7 – Lesson 3 (Week 23)

9. TIẾNG ANH LỚP BỐN (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 7-lesson 4 (Week 23)

10. TIẾNG ANH LỚP NĂM (HỌC BÁN TRÚ)

Theme 7: Lesson 4–HOME (Week 23)

Tin cùng chuyên mục

88