Chào mừng bạn đến với website Tiểu học Xuân Thới Thượng
Thứ ba, 24/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 203

CÁC BÀI GIẢNG MÔN TIẾNG ANH TUẦN 21

Lưu ý: Các bạn cần xem kỹ tên của khối lớp mà mình đang học để chọn và làm theo hướng dẫn trong từng bài học cho phù hợp.

1. Tiếng Anh (dành cho lớp Một học bán trú) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài:Review Theme 1 & 2- Week 21

 

2. Tiếng Anh (dành cho lớp Một học 1 buổi) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn 

Bài: Review theme 1_Lesson 1, 2, 3. Week 21

Bài: Theme 1_Lesson 4. Week 21

 

3. Tiếng Anh (dành cho lớp Hai học bán trú) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: Ôn tập theme 5- lesson 1+2

Bài: Bài giảng mới theme 5 – lesson 3 – part 1 (phonics - letter Q & R)

 

4. Tiếng Anh (dành cho lớp Hai học 1 buổi) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: Ôn tập Theme 4 ( Lesson 1 + 2 + 3 )

Bài: Theme 4 / Lesson 4 

 

5. Tiếng Anh (dành cho lớp Ba học bán trú) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: Review Theme 6 – Lesson 5

 

6. Tiếng Anh (dành cho lớp Ba học 1 buổi) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: Ôn tập theme 5- lesson 1+2

Bài: Bài giảng mới theme 5 – lesson 3 – part 1 (phonics - letter Q & R)

 

7. Tiếng Anh (dành cho lớp Bốn học bán trú) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: Ôn tập Theme 6 - lesson1,2,3,4,5 (24/3/2020)

Bài giảng mới: Theme 7-lesson1(26/3/2020)

 

8. Tiếng Anh (dành cho lớp Bốn học 1 buổi) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: THEME 6 – LESSON 4 

 

9. Tiếng Anh (dành cho lớp Năm học bán trú) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: Review: Theme 6: Lesson 5 –Weather  (Week 21)

Bài: Review: Theme 6: Lesson 1+5 –Weather  (Week 21)

Bài: Theme 7: Lesson 1 –HOME (Week 21)

 

10. Tiếng Anh (dành cho lớp Năm học 1 buổi) - Vui lòng nháy vào tên bài học để chọn

Bài: Ôn tập Theme 6 - lesson1,2,3,4,5 (24/3/2020)

Bài giảng mới: Theme 7-lesson1(26/3/2020)

 

 Thực hiện xong các bạn nhớ nhấn nút Gửi và xem điểm số nhé. Chúc các bạn thành công!!!

88